Salomo bouwt de tempel en zijn paleis

In 1 Koningen 6 vinden we uitgebreid beschreven hoe koning Salomo de tempel liet bouwen. Hij deed er zeven jaren over (:38). In het volgende hoofdstuk, 1 Koningen 7, wordt beschreven hoe Salomo zijn huis (paleis) bouwde. Hier deed hij dertien jaren over (:1). Enige tijd geleden ontving ik van iemand een mail naar aanleiding van een blog over het getal dertien. De schrijver gaf in tegenstelling tot wat ik in de blog naar voren breng aan dat dertien een getal is van opstand tegen God. Één van de argumenten daarvoor was dat Salomo slechts zeven jaren aan de tempel bouwde en maar liefst dertien jaren aan zijn eigen huis. Een vorm van arrogantie, aldus de schrijver.

diepere betekenis
Daar zijn natuurlijk wel wat dingen tegenin te brengen. Salomo was in ieder geval zo bescheiden dat hij éérst de tempel van God bouwde, voordat hij aan zijn eigen huis begon. Of je zou kunnen opmerken dat hij haast had om het huis van God te bouwen en het bij zijn eigen huis wat rustiger aan deed. Maar natuurlijk gaat het hier niet om. Ook in een dergelijk geschiedenis gaat het om de diepere betekenis.

de Zoon van David
Salomo is de zoon van David. Hij is een uitbeelding van Zoon van David, Christus. Nadat Salomo’s vader David (beeld van de mens Jezus) gestorven was, stond zijn zoon op en werd koning in zijn plaats. Het was David die de strijd gestreden had en het was Salomo die in vrede vanaf zijn troon regeerde. Salomo betekent dan ook: vrede. Salomo is een uitbeelding van de opgewekte Christus, de Vredevorst. Hij was degene die de tempel bouwde. Deze tempel is een uitbeelding van de ecclesia, de gemeente van de levende God (1 Tim.3:15).

1 Korinthe 3
16 Weten jullie niet, dat jullie een tempel van God zijn, en dat de geest van God in jullie woont?
17 (…) want de tempel van God, dat zijn jullie, is heilig.

Pas nadat de tempel gebouwd is, werd het paleis van Salomo gebouwd, de woonplaats van de koning. Eerst zou de ecclesia gebouwd worden, daarna zou de Messias Zijn Koninkrijk bouwen. Gods werk van de Zoon van David in onze dagen en de nabije toekomst, vinden we zo al verborgen in een geschiedenis van Salomo.