de goede strijd

In 1 Timotheus 6 waarschuwt Paulus voor het streven naar rijkdom (:9). Met rijk zijn is niets mis, maar met het hunkeren naar rijkdom wel (:10). Geldzucht (lett: liefde voor zilver) is ‘wortel van alle kwaad’, schrijft hij aan zijn vriend Timotheus (:10). Hij zet in dit hoofdstuk dan ook de wedloop om geld te verzamelen, tegenover wat hij noemt de goede strijd, dat wat standhoudt bij de verschijning van onze Heer, Christus Jezus. Geld en bezit zijn vergankelijk, en zoals het spreekwoord zegt: “een doodshemd heeft geen zakken”.

1 Timotheus 6
7 Want wij brengen niets de wereld binnen; en het is duidelijk dat wij er ook niet iets uit kunnen dragen.

onvergankelijk
Toch zijn er wel degelijk zaken in dit leven die blijvend zijn. In 1 Korinthe 3 beschrijft Paulus dit als goud, zilver en kostbare stenen. En zo gebruikt hij meer beelden voor wat wordt opgebouwd in het leven van de gelovige. In 1 Timotheus 6 is dit de (wed)strijd van het geloof. Een loopbaan dus, waarin wij lopen (vgl. 2 Tim.4:7; Hebr.12:1) en waarvoor we een prijs ontvangen (1 Kor.9:24-25).

de goede strijd
De gelovige zou zich niet richten op dat wat voorbij gaat: het streven naar rijkdom, maatschappelijke positie, carrière, enz. Het is tijdelijk en houdt geen stand. Vlucht weg van hebzucht en geldzucht, zegt Paulus en strijd de goede strijd in dit leven, die van het geloof. Streef die dingen na, die dáárbij horen:

1 Timotheus 6
11 Maar jij, o mens van God, vlucht van deze dingen.
Jaag rechtvaardigheid na, eerbiedigheid, geloof, liefde, verduren en met zachtmoedigheid lijden.
12 Strijd de goede strijd van het geloof (…)