… steunpilaar en basis van de waarheid

In 1 Timotheüs 3 schrijft Paulus aan zijn vriend Timotheüs hoe men zich in het huis van God zou gedragen. Dat huis van God is letterlijk vertaald de uitgeroepen vergadering (Grieks: ecclesia) van de levende God (:15). Paulus doet een oproep voor juist gedrag, maar baseert zich niet op de wet. Daar waar men handelt naar een van buiten opgelegde wet, wordt slechts de buitenkant veranderd. Dat is geen heiliging, maar schijn-heiliging.

1 Timotheüs 3
15 (…) dan weet jij, hoe men zich moet gedragen in Gods huis, dat is, de uitgeroepen vergadering van de levende God, een steunpilaar en basis van de waarheid.

weten
Paulus doet een beroep op wat Timotheüs weet. Wij zijn onderdeel van Gods huis, dat is het huis, of de uitgeroepen vergadering, van de levende God. Dát is het fundament (basis) van ons denken, daarnaar handelen we en daar vertrouwen (steunen) wij op. De ecclesia is de steunpilaar en basis van de waarheid.

tempel
De steunpilaar en basis doet ons denken aan een bouwwerk. Zoals op zoveel plaatsen in de brieven van Paulus (1 Kor.3, 2 Kor.6, Ef.2) refereert Paulus hier aan de tempel. Dat was immers het huis van God en nu is er weliswaar geen zichtbare tempel, maar woont God in de ecclesia (1 Kor.3:16). Die ecclesia is gebouwd op het fundament (basis), dat is Christus (1 Kor.3:11). Zoals in de tempel het woord van God werd gesproken en onderwezen door woord, maar ook door alle rituelen en symboliek, zo wordt nu in de ecclesia Gods woord gesproken en bewaard.

Ook de pilaren in de zichtbare tempel spraken van Christus. In 1 Koningen 7 en 2 Kronieken 3 vinden we beschreven hoe Salomo twee pilaren liet maken voor de tempel:

1 Koningen 7
21 Vervolgens richtte hij de pilaren op in de voorhal van de tempel. Hij richtte de rechterpilaar op en gaf die de naam Jachin. Daarna richtte hij de linkerpilaar op en gaf die de naam Boaz.

 

2 Kronieken 3
17 Hij richtte de pilaren op vóór de tempel, een aan de rechter- en een aan de linkerkant. De rechter gaf hij de naam Jachin, en de linker Boaz.

links en rechts
Links spreekt van vernedering en achterstellen. Denk aan het Engelse left (=achterlaten). Rechts spreekt van verhoging. Denk hierbij aan het Engelse right (=goed). De linkerpilaar heet Boaz, dat ‘in Hem is kracht’ betekent. Het spreek van de vernederde Christus, die opstond uit de dood, opstandingskracht. Jachin betekent ‘Hij zal grondvesten’. Het spreekt van de verhoogde Christus, die in de toekomst in Zijn komst in verheerlijking Zijn Koninkrijk zal grondvesten. Aan deze Christus, die straks wereldwijd Zijn Koninkrijk zal grondvesten, mogen wij nu als huisgenoten van God (Ef.2:19) al deel hebben!