a.s zondag: de brief aan de Galaten, vanaf 5:18

In Galaten 5 brengt Paulus een dubbele tegenstelling naar voren: de werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest. Tegenstellingen die we al eerder tegenkwamen in deze brief. Paulus geeft ook een beschrijving van die beide tegenstellingen. In deze studie zullen we ons voornamelijk bezighouden met de vrucht van de geest. Hoewel ‘vrucht’ een enkelvoud is, leest men over het algemeen alsof er 9 kenmerken van die vrucht genoemd worden. Het in net even anders: de vrucht van de geest is liefde en die vrucht heeft 8 kenmerken. Waar spreekt dat van en wat is het verband met dat andere bekende hoofdstuk over de liefde: 1 Korinthe 13?

 

Datum: zondag 6 oktober
Aanvang: 10.00 uur

Iedereen is van harte welkom!

Adres:
De Panneboeter 23
3343 PG Hendrik Ido Ambacht