bijbelstudie H.I. Ambacht: gestorven voor onze zonden

De vorige bijbelstudie hebben we de eerste verzen van 1 Korinthe 15 behandeld, waar Paulus spreekt over het fundament van het evangelie. Dat begint bij het feit dat Christus stierf voor onze zonden.Wat betekent dat eigenlijk? Wijdverbreid is het idee dat Christus stierf om de straf op onze zonden te dragen. Als een soort bliksemafleider voor Gods toorn. Maar dit idee is vreemd aan wat de bijbel leert. Hoe zit het dan wel?

In deze studie behandelen we een aantal Schriftplaatsen waarin men vaak het idee leest dat Christus stierf om de straf op onze zonden te dragen of om voor onze schuld aan God te betalen. Onder andere Jesaja 53 zal deze ochtend aan bod komen.

 

Datum: zondag 5 maart
Aanvang: 10.00 uur

Iedereen is van harte welkom!

Adres:
De Panneboeter 23
3343 PG Hendrik Ido Ambacht
Zie: routebeschrijving en kaart