bijbelstudie H.I. Ambacht: ieder in zijn rangorde

In 1 Korinthe 15 zet Paulus uiteen dat alle mensen onvergankelijk leven zullen ontvangen. Allen die in Adam sterven, zullen in Christus worden levend gemaakt. Maar dat gebeurt in een bepaalde volgorde, in verschillende groepen. Opmerkelijk is dat bij vrijwel al deze opstandingen tijdsbepalingen worden genoemd. Over de volgorde en het moment waarop deze levendmakingen plaatsvinden, gaat deze bijbelstudie.
.

Datum: zondag 21 mei
Aanvang: 10.00 uur

Iedereen is van harte welkom!

Adres:
De Panneboeter 23
3343 PG Hendrik Ido Ambacht
Zie: routebeschrijving en kaart