bijbelstudie H.I. Ambacht: de loopbaan van het geloof

In de 1e Korinthe brief vergelijkt Paulus het leven van de gelovige met het lopen van atleten in een renbaan. Zij doen dit voor een vergankelijke prijs, een erekrans. Ons leven is de loopbaan van het geloof waar aan het einde een onvergankelijke prijs op ons wacht. We mogen ons richten op dat wat voor ons ligt, de beloning aan het einde van de loopbaan.

Paulus spreekt met name over deze dingen in de Korinthe brieven. Zo ook in 1 Korinthe 9. In hoofdstuk 10 onderbouwt hij zijn vergelijking van de loopbaan van de gelovige met het volk Israël in de woestijn. Allen werden verlost uit Egypte, maar slechts enkelen gingen in in het beloofde land. Dit is hen overkomen tot attendering van ons!

 

Datum: zondag 21 januari
Aanvang: 10.00 uur

Iedereen is van harte welkom!

Adres:
De Panneboeter 23
3343 PG Hendrik Ido Ambacht
Zie: routebeschrijving en kaart