aankondiging bijbelstudie: Saulus op weg naar Damascus

Saulus is op weg naar Damascus als Christus Jezus aan Hem verschijnt, vanuit de hemel. Letterlijk ver-schijnt, want door het felle licht is Saulus drie dagen blind. Het is de aanvang van zijn roeping en apostelschap. De geschiedenis van wat meestal genoemd wordt ‘de bekering van Paulus’ wordt in Handelingen maar liefst drie keer vermeld. In deze studie leggen we deze Schriftgedeelten naast elkaar.

Ook aandacht voor een geschiedenis van een heel andere figuur die ook naar Damascus ging: Elia. Op het eerste gezicht is er niet veel overeenkomst tussen Paulus en Elia, maar het is juist dit verslag uit het leven van Elia dat Paulus aanhaalt in Romeinen 11. En dat is niet voor niets, dit zijn zaken die een diepere betekenis hebben…

 

Datum: zondag 19 november
Aanvang: 10.00 uur

Iedereen is van harte welkom!

Adres:
De Panneboeter 23
3343 PG Hendrik Ido Ambacht
Zie: routebeschrijving en kaart