bijbelstudies Romeinen brief

Komend seizoen wil ik de Romeinen brief gaan bespreken op een nog nader te bepalen locatie in Hendrik Ido Ambacht. Ik ben bezig met het zoeken van een geschikte plek en als dit allemaal rond is zal ik een planning maken en deze bijbelstudies aankondigen. Zoals het er nu uitziet, zal dit tweewekelijks zijn op dinsdagavond.

inhoud
De Romeinen brief is de eerste brief van de hand van de apostel Paulus die we vinden in het nieuwe testament. En dat is niet voor niets. In de Romeinen brief zet de apostel Paulus systematisch en gedetailleerd het goede bericht uiteen. We vinden dan ook veel basisbegrippen  uitgelegd, zoals: gerechtigheid, geloof, evangelie, éénwording met Christus, redding enz. De brief vormt het fundament onder al het verdere onderwijs dat Paulus, de apostel van de natiën, naar voren brengt. Kennis van deze waarheden is noodzakelijk voor het begrijpen van onze positie als gelovige in het geheel van Gods plan. In deze studies zullen we dan ook zinsdeel voor zinsdeel, en vaak woord voor woord, door deze geweldige brief gaan om te bezien wát er staat en hoe het er staat.