‘corona proof’ samenkomst(en)

Dat onze vrijheid een groot goed is, merken we pas echt wanneer er vrijheidsbeperkende maatregelen worden genomen, zoals nu tijdens deze ‘corona crisis’. Ik heb de afgelopen tijd van verschillende medegelovigen gehoord dat zij het een groot gemis vinden om geen samenkomsten of bijbelstudies meer te kunnen bezoeken.

rijksoverheid
Zelf dacht ik tot voor kort dat elke vorm van samenkomen niet toegestaan is, maar dat ligt toch anders. Op www.rijksoverheid.nl staat het volgende:

1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.

(…)

2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:
(…)
d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).

 

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

RIVM
Dit geeft ons dus, hoewel beperkt, wel degelijk mogelijkheden om samen te komen. De hygiënemaatregelen, zoals die beschreven worden op de website van het RIVM zijn:

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten.
  (…)
  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Binnen deze mogelijkheden en restricties wil ik dan ook vanaf a.s zondag bijbelstudie geven. Dat zou in principe wekelijks kunnen, maar ik wil het voorlopig per week bekijken. We hebben natuurlijk nog geen idee wat de politiek voor verdere beslissingen gaat nemen.

opgeven!
Ik heb in huis, met het oog op de beperkingen (1,5 meter afstand van elkaar) per keer maximaal 10 plekken beschikbaar. Daarom kunnen geïnteresseerden zich opgeven via email: gerardoudijn@yahoo.com. Iedereen die kan deelnemen, krijgt hiervan een bevestiging.
Natuurlijk houd ik me aanbevolen als iemand een grotere ruimte ter beschikking heeft.

Mocht er van meer dan 10 geïnteresseerden sprake zijn, dan leg ik een reservelijst aan. Degenen die er niet meer bij kunnen, komen voor een volgende keer als eerste in aanmerking. Dat lijkt mij de meest eerlijke gang van zaken. Het is even behelpen en ik zou het liever anders zien, maar het is voor nu wat wél mogelijk is binnen de mogelijkheden die onze overheid ons geeft.

Tenslotte: ik ga er niet over of u tot een risicogroep behoort, of om wat voor reden dan ook misschien beter niet zou kunnen komen. “Laat een ieder in zijn eigen denken ten volle verzekerd zijn”.

 

Datum: zondag 29 maart
Tijdstip: 10.00 uur
Onderwerp: échte blijdschap

Aanmelden via: gerardoudijn@yahoo.com