bijbelstudie H.I. Ambacht: de geboorte van Jezus

Hoewel kerst traditioneel het grote christelijke feest is, is de beschrijving in de bijbel van de gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus nogal summier. Zeker als we door alle tradities heen prikken, blijven er slechts enkele Schriftgedeelten over. Ook in de nieuwtestamentische brieven wordt er niet of nauwelijks op terug gekomen. De brieven handelen over de opstanding van Christus, uitgebreid.

In Lukas 2 vinden we een beschrijving van de geboorte van Jezus. Het wordt een teken genoemd. Waarom, wat betekent het dan? Zit er soms een diepere betekenis aan de kribbe, de herders, de engelen en alle andere details? Zeker! Ook Zijn komst als mens in vernedering wijst op Zijn (weder)komst in verheerlijking.

 

Datum: zondag 17 december
Aanvang: 10.00 uur

Iedereen is van harte welkom!

Adres:
De Panneboeter 23
3343 PG Hendrik Ido Ambacht
Zie: routebeschrijving en kaart