bijbelstudie H.I. Ambacht: diepte van rijkdom

In de Romeinen brief zet Paulus het evangelie van God uiteen. Gods doel met Zijn schepping is hoog, maar de wegen die Hij gaat om op die hoogte te komen, zijn diep en onnaspeurlijk. Wanneer Paulus dit uiteengezet heeft in hoofdstuk 11, barst hij uit in een lofzang op deze God die alles plaatst en alles beschikt. In deze studie willen we een aantal van die diepten langsgaan en zien naar welke hoogten ons die brengen.

 

Datum: zondag 20 augustus
Aanvang: 10.00 uur

Iedereen is van harte welkom!

Adres:
De Panneboeter 23
3343 PG Hendrik Ido Ambacht
Zie: routebeschrijving en kaart