GoedBericht conferentie: zaterdag 16 maart

Over ongeveer anderhalve week staat er weer een GoedBericht conferentie gepland in Garderen. Dit keer zijn er vier sprekers die een bijdrage leveren, met ieder een onderwerp. Hoewel de onderwerpen verschillend zijn, zullen de meeste thema’s te maken hebben met de tempel:

Reitse Keizer – waar stonden de tempels?
Is het beroemde plein met de gouden rotskoepel in het midden de plaats waar de tempel van Salomo en Herodes stonden? In deze lezing zal worden betoogd dat beide tempels 300 meter zuidelijker stonden.

André Piet – de heilige plaats binnenkort
Voordat de ware Messias zal terugkeren, zal volgens de Bijbelse profetie weer een offerdienst zijn op de heilige plaats in Jeruzalem. Maar die eredienst zal wreed worden verstoord en gedurende 42 maanden plaats maken voor een gruwel, d.w.z. een afgodsbeeld.
Kortom: wat kunnen we voor de komende tijd verwachten aan ontwikkelingen op de heilige plaats?

Gerard Oudijn – binnenin de heilige plaats
In onze tijd, is er geen zichtbaar heiligdom, geen tempel in de zin van een gebouw. Toch is er wel degelijk een plaats waar God woont, namelijk de ecclesia. Paulus zegt tot de Korinthiërs: “weten jullie niet dat jullie een tempel van God zijn?”. Juist de attributen in het zichtbare heiligdom van toen, spreken van het verborgen werk van Christus in de hemel in onze dagen!

Menno Haaijman – verrassingen van concordant vertalen
Menno neemt ons mee naar teksten in zowel het Oude als het Nieuwe Testament om te laten zien hoe verrassend concordant vertalen kan zijn…

Het volledige programma, inclusief tijdstippen, pauzes, lunch, enz. is te bekijken op de website van GoedBericht. Via de website van GoedBericht kunt u zich ook opgeven als u wilt komen. Het bezoeken van de conferentie is kosteloos. Wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten