nieuwe locatie voor bijbelstudies!

Al een behoorlijke tijd ben ik op zoek naar een locatie om bijbelstudie te geven. Op de vorige locatie waren er moeilijkheden ontstaan, waardoor we daar niet meer terecht konden.Vóór deze ‘corona tijd’ hield ik deze bijbelstudies bij mij thuis in de huiskamer. Meestal had ik zo’n 15 bezoekers, met soms uitlopers naar 20-25. Nu leven we in andere tijden en moest ik op zoek naar iets anders. Ik heb heel wat mogelijke opties benaderd, maar, of men was niet bereid, of de prijs was te hoog om met deze bezoekersaantallen op te brengen.

Thorbecke College
Onlangs gaf iemand me een contactpersoon door van het Thorbecke College in Rotterdam. Zij hebben diverse vestigingen in de omgeving van Rotterdam. Daar waren mogelijkheden en ik kon een plekje krijgen in één van de gebouwen waar ook anderen een samenkomst houden, gaf de contactpersoon aan. Toen ik vroeg wie dat zijn, gaf hij als antwoord: Eben Haëzer.

onder vrienden
Wat een toeval! Onderdak vinden onder hetzelfde dak als een groep vrienden van het evangelie. In Eben Haëzer wordt al sinds jaar en dag het evangelie van de redding van allen verkondigd, zoals Paulus dat bekend mocht maken onder de natiën. In geest zijn wij natuurlijk één huis van God (Ef.2:22; 1 Kor.6:19) en nu komen we ook nog eens samen onder hetzelfde dak. Beiden hebben we hetzelfde oogmerk: dat het woord van de Heer snelle voortgang zou hebben (2 Thess.3:1). Ik sluit me ook aan bij het motto van EH: Gods woord centraal.

terug naar normaal
Voor mijn bijbelstudies is het samenkomen in het Thorbecke College een mooie noodoplossing. Ik hoop dat we snel weer terug kunnen naar (het oude) normaal. Als ik met de bezoekersaantallen dan nog in de huiskamer pas, pak ik gewoon t.Z.t. daar de draad weer op. Maar nu er een advies is om met niet meer dan slechts 30 personen samen te komen, pak ik deze mogelijkheid dankbaar met beide handen aan. Ook zal ik hiermee niet in het vaarwater van Eben Haëzer komen. Dat wil ik niet, maar zal ook niet gebeuren, zolang er allerlei beperkingen met betrekking tot het aantal bezoekers blijven.

Efeze 5:20
Dankende de God, en Vader altijd over alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus.