bijbelstudie H.I. Ambacht: Petrus over Paulus

Petrus heeft in zijn leven moeite gehad met Paulus. In de boodschap die zij beiden hadden, waren weliswaar overeenkomsten, maar ook verschillen. Petrus predikt in de aanvang van het boek Handelingen geestdriftig aan Israël dat wanneer het volk zich zou bekeren, de Messias zou terugkeren uit de hemel om Zijn Koninkrijk op te richten. Aan Paulus was geopenbaard dat Israël zich niet zou bekeren en dat redding naar de natiën ging. In Galaten 2 vinden we dan ook een gebeurtenis beschreven waar Paulus en Petrus lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Des te opmerkelijker is het dat Petrus aan het einde van zijn leven, in het laatste hoofdstuk dat hij schrijft, verwijst naar onze geliefde broeder Paulus. Petrus wist intussen dat de wederkomst van Christus zou uitblijven en zelfs hoe lang. In dit verband wijst hij naar Paulus en verwijst naar zijn brieven.

 

Datum: zondag 3 december
Aanvang: 10.00 uur

Iedereen is van harte welkom!

Adres:
De Panneboeter 23
3343 PG Hendrik Ido Ambacht
Zie: routebeschrijving en kaart