God

Het gebruik van gezonde woorden wordt door Paulus met grote nadruk aan Timotheüs voorgehouden (2 Tim.1:13). Veel theologische misverstanden ontstaan doordat men ongezonde woorden gebruikt. Zodra je leerstellingen gaat onderbouwen met woorden die niet naar de Schrift zijn, is het… Lees verder