altijd dankend!

Paulus houdt in zijn brieven niet op om God te danken. Hoewel hij vaak in moeilijke situaties was en daarover ook schrijft, klaagt hij nooit over wat hem overkomt, maar hij dankte God in al deze omstandigheden voor alles.

Efeze 5
20 altijd dankend over alles in de naam van onze Heer, Jezus Christus, tot de God en Vader.

Altijd dankend over alles, zegt Paulus in dit vers. Waarom we dit kunnen doen, wordt door de rest van het vers vermeld, namelijk in de naam van onze:

  • Heer = Bezitter, of: Eigenaar. Maar Hij is niet alleen onze Heer, maar Hij is Heer van allen (Hand.10:36, Rom.10:12, Rom.14:9). Daarom kunnen wij danken voor alles.
  • Jezus = JAHWEH redt. Hij is het die de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt (2 Tim.1:10). Allen zullen gered worden (1Tim.4:10) en leven (1 Kor.15:22)!
  • Christus = Messias = Gezalfde. Hij is gezalfd met Geest, doordat God Hem opgewekt heeft uit de doden (Hand.2:32-33). God heeft Hem tot Heer en Christus gemaakt, door Zijn opstanding (Hand.2:36).Hij is degene die allen levend maakt (1 Tim.6:13).

En tot:

  • dé God =  de Plaatser en Beschikker van alles. Hij is degene die alles en allen in Zijn hand heeft en ermee tot Zijn doel komt (Jes.46:10).
  • en Vader = Hij is Vader. Hij is degene die aan allen het leven, en adem en alles geeft (Hand.17:25).

Succes gegarandeerd, al deze namen en titels getuigen ervan: hier kan niets misgaan!