elke knie zal buigen

Paulus schrijft in Filippenzen 2 dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Ook elders getuigt hij hiervan (Rom.14:11). Velen vatten dit op als een gedwongen buigen, een geforceerde belijdenis van vijanden van God aan deze God. Wat zegt de tekst van dit gedeelte in Filippenzen precies?

Filippenzen 2
10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader!

Vrijwillig en van harte
Hieronder een aantal overwegingen waarom het buigen van de knieën en het belijden van Jezus Christus als Heer in Fil.2:10 een vrijwillig buigen is van mensen die overtuigd zijn en in geloof de knieën buigen.

1. De oproep van Paulus aan de Filippenzen in dit hoofdstuk is gezind te zijn als Christus Jezus (:5). Christus Jezus deed geen aanspraak op zijn goddelijke afkomst als Zoon van God, maar ontledigde Zichzelf en nam de gestalte van een slaaf aan. Hij ging Zijn weg in gehoorzaamheid tot de dood van het kruis (:6-8).
Dat is een hele andere gezindheid dan de gezindheid van een dictator die met de voet in de nek van zijn onderworpen vijanden ze een gedwongen belijdenis afneemt en ze daarna dood of andere dingen aandoet. Dát was namelijk zo ongeveer de gezindheid van iemand als Nebukadnezar (Dan.3:6,19). Hoewel Nebukadnezar motto was: het is buigen óf barsten, terwijl men Christus op bovenstaande Schriftplaats toedicht dat Hij veel van Zijn onderdanen zal laten buigen en vervolgens tóch zal laten barsten….

2. ‘Opdat in de naam van Jezus’ uit Fil.2:10 verwijst terug naar vers 9 waar staat: “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken”.
Christus Jezus ging Zijn weg in geloof en ontving daardoor de naam boven alle Naam. De Naam boven alle naam is JAHWEH, in onze bijbelvertalingen meestal vertaald met de naam des Heeren (o.a. Ex.3:15, Deut.6:4). Jezus betekent dan ook JAHWEH redt!
Elke knie zal buigen in de naam van JAHWEH redt en dus buigt elke knie zich in de naam van de Redder!

3. Het Griekse woord dat vertaald is met belijden had prima vertaald kunnen worden met van harte belijden.  Het Griekse woord dat gebruikt wordt, is ex-omologeo. Ex betekent: van binnen naar buiten, zoals bij explosie, expansie, enz.
Het woord omologeo betekent belijden, hetzelfde zeggen. Hoe belijdt een mens van binnen naar buiten? Wat is het binnenste van een mens? Antwoord: het hart. Van harte belijden, is dus een goede vertaling voor dit woord.
Het woord ex-omologeo komt nog op 10 andere plaatsen voor in de bijbel (Matt. 3:6, 11:25, Marc. 1:5, Luk. 10:21, 22:6, Hand. 19:18, Rom. 14:11, 15:9, Jak. 5:16, Op. 3:5)  Het heeft altijd de betekenis van een positief belijden, van binnenuit. Elke tong zal van harte (dat is: uit het hart) belijden!

4. Elke tong zal van harte belijden dat Jezus Christus, Heer is. Wie iemand als Heer erkent, geeft hiermee aan dat hij ondergeschikt is aan die Heer. Die Heer is Heerser en Hij is Eigenaar. Christus is Heer van allen (Hand.10:36, Rom.10:12). In Filippenzen 2 wordt beschreven dat elk schepsel tot DEZE erkenning zal komen!

5. De belijdenis van Jezus Christus als Heer, is iets wat alleen kan door heilige geest, leert de Schrift.
1 Korinthe 12:3 zegt: “niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest”.

6. De bijbel leert dat al wie de naam van de Heer aanroept, gered zal worden (Rom.10:13). Elke tong zal die naam aanroepen en zal worden gered! God is de Redder van alle mensen (1 Tim.4:10).

7. De belijdenis van Jezus Christus als Heer, is tot eer/heerlijkheid van God de Vader. Een ‘afgedwongen belijdenis’ (met de voet in de nek) is weinig eervol. Slechts wanneer elk schepsel God de Vader van harte toejuicht dat Jezus Christus Heer is, is Zijn doel bereikt en is dat Zijn eer!
God is de Ene God en Vader van allen (Ef.4:6, Ef.3:15). Het zal tot Zijn eer Zijn als al Zijn schepselen dat van harte belijden!

 

Als laatste punt zou ik kunnen verwijzen naar Jesaja 45, waaruit Paulus in Filippenzen 2 citeert. Ook daar is de gedachte dezelfde. Dat wil ik uiteenzetten in een volgende blog.