het leven is mij Christus, het sterven winst

Deze uitspraak doet Paulus in Fil.1:21. Waar doelt Paulus hier op? Zegt hij dat het sterven winst is voor hemzelf, of spreekt hij van iets anders? Paulus schrijft in dit hoofdstuk dat zijn gevangenschap is tot bevordering van het evangelie (:12), de verkondiging van Christus (:15-16) en dat hoe dan ook Christus groot gemaakt zal worden in zijn lichaam, hetzij door leven, hetzij door dood (:20). Wanneer Paulus dan ook in het volgende vers zegt:

21 Want voor mij is het leven Christus en het sterven winst.

winst voor de zaak van Christus
Dan heeft hij het niet over gewin voor zichzelf, maar voor (de zaak van) Christus. In de Statenvertaling staat: het sterven is mij gewin, maar mij staat er schuingedrukt en is toegevoegd door de vertalers. Ik geloof dat Paulus het hier heeft over het sterven van een martelaarsdood. Dát zou gewin zijn voor Christus en ook ter bevordering van het evangelie, net als zijn gevangenschap.

In Filippenzen 3 zegt Paulus zelfs dat hij evenals de Heer een martelaarsdood wilde sterven!

10 om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap van Zijn lijden, gelijkvormig wordend aan Zijn dood.

ik maak het niet bekend
Ook in Fil.1:22 is de Statenvertaling niet juist. Dit staat er letterlijk:

22 Maar indien dit levend zijn in het vlees voor mij vrucht van werk is, waar zal ik de voorkeur aan geven? Ik maak het niet bekend!

Paulus maakte niet bekend of hij een voorkeur had voor leven of sterven. “Ik maak het niet bekend!”, zegt hij. Dat was niet aan Hem, maar aan God. Wat hij wel bekend maakt is het volgende, in vers 23, meer letterlijk vertaald:

23 Ik word gedwongen door de twee. Hebbende het verlangen naar de losmaking en samen met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.

met Christus zijn
De twee, leven of sterven, drongen hem, daar werd hij mee geconfronteerd in de praktijk. Maar wat hij écht verlangde is een derde optie, die hij wel bekend maakt: losgemaakt te worden (Grieks: ana-lusai , dat is letterlijk: opwaarts-losgemaakt!) en met Christus te zijn.

Het opwaarts-losgemaakt worden, vindt plaats wanneer Hij ons vernederd lichaam veranderen zal (Fil.3:21), de uitopstanding uit de doden (Fil.3:11), wanneer doden en levenden  tezamen weggerukt worden in wolken, tot een ontmoeting met de Heer in de lucht en wij altijd met de Heer zullen zijn (1 Thess.4:17).