Ik zal al Mijn verlangen doen!

In ons leven speelt het begrip tijd een belangrijke rol. We kijken terug naar het verleden en zien vooral wat er mis ging, we kijken vooruit naar de toekomst en maken ons daar zorgen over en in het heden vragen we ons af of de keuzes die we maken wel de juiste zijn. Daar hebben we nu geen zicht op, dat zien we later pas. Vaak zeggen we dan ook: “als je alles van tevoren weet” of: “als ik dat geweten had” Het idee is dan, dat je met de wetenschap van het heden, in het verleden andere keuzes had gemaakt.

God
God echter heeft de tijden in Zijn hand (Ps.31:16). Hij is God, omdat Hij verleden, heden en toekomst kent. Een mens maakt plannen waarvan vaak niets terecht komt, maar Gods plannen en beslissingen staan vast en zijn onveranderlijk (Spr.19:21; 21:30; Hebr.6:17). Hij belooft ons dat alles in ons leven meewerkt ten goede (Rom.8:28). Hoe en waarom, dat zien we nu nog niet, maar we mogen weten dat bij Hem alles in goede handen is. De Schepper van hemel en aarde zegt ons dat Hij naar Zijn rijkdom al onze behoeften zal vervullen in Christus Jezus (Fil.4:19).

God is goed en Hij zal alles doen wat Hij verlangt! Ons leven en deze hele schepping is in goede handen, Zijn handen. Daarvan spreekt Hij tot ons in Zijn Woord.

Jesaja 46
10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.