Jona (2): het teken van Jona, de profeet

Wanneer we het boek Jona lezen, moeten we concluderen dat Jona profetisch is, door de betekenis van de geschiedenis zelf. Jezus haalt de geschiedenis van Jona aan, wanneer Hij door de Joodse leidslieden gevraagd wordt om een teken.

Mattheus 12
39 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet.
40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.

meer dan Jona
Jona is een type van Jezus. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zou Jezus drie dagen en drie nachten in het graf zijn. Het bijzondere is dat de Heer Jezus slechts drie dagen en drie nachten in het graf was en het daarna leeg achterliet.

het teken
Dat het graf leeg was, werd gezien door de vrouwen (Matth.28:6), door de discipelen (Joh.20:4-8), maar ook zijn tegenstanders erkenden dit (Matth.28:11-15). En hoewel Zijn tegenstanders hier een leugenachtige verklaring voor bedachten, bevestigden zij hiermee wel dat het graf leeg was.

Het lege graf was een teken van Zijn opstanding en was alles wat een verdorven en overspelig geslacht te zien kreeg. Hij had Zich voor hun ogen bekendgemaakt als Messias door vele tekenen te doen (Matth.12:13, 22), maar zij wilden die tekenen niet aanvaarden en Hem niet als de Messias aannemen. Daarom kregen zij nog slechts dat ene teken van Jona, de profeet. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo was de Heer drie dagen en drie nachten in het graf in Jeruzalem en liet het daarna leeg achter. Zij zagen Hem daarna niet meer.

voorafschaduwing
Jona komt na deze drie dagen uit de vis, op het droge en vervult alsnog zijn opdracht. Natuurlijk is het feit dat Jona vanuit de vis op het droge terechtkomt, een uitbeelding van de opstanding van Christus. Jona is een voorafschaduwing van Jezus Christus en daarom zegt Jezus dan ook:

41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!

Jona is een type van Jezus, die meer is dan Jona. Maar dat  is slechts één betekenis die we uit het verslag van Jona kunnen halen. Een voor de hand liggende betekenis, omdat Jezus ons hierin de weg wijst, wanneer Hij zijn toehoorders wijst op het teken van Jona. Maar onder de oppervlakte is er nog meer te vinden. Daarover in een volgende blog.