Jozua

Het bijbelboek Jozua doet verslag van een heel nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het volk Israël. Nadat God het volk uit Egypte verlost had, heeft het veertig jaren door de woestijn gezworven en alle leden van het volk van 20 jaar en ouder (Num.14:29), die verlost werden uit Egypte, zijn omgekomen in de woestijn vanwege ongeloof. Op twee mannen na: Jozua en Kaleb. Zij waren de enigen uit de twaalf verspieders, maar ook van het volk, die zeiden dat God hen het land zou geven, omdat Hij dat beloofd had (Num.13:30; 14:8).

Jezus
De Schrift leert onomwonden dat deze oudtestamentische geschiedenissen beelden zijn van onze tijd (Gal.4:24). Met betrekking tot het volk Israël wordt dit wel heel specifiek gezegd door Paulus in 1 Korinthe 10:6: dezen werden typen van ons en in vers 11: echter, al deze dingen zijn diegenen typologisch overkomen aan wie het werd geschreven tot attendering van ons.

Van Jozua is het niet moeilijk om te zien waar hij een uitbeelding van is. Twee maal vinden we de naam Jozua in het nieuwe testament (Hand.7:45, Hebr.4:8) en daar is het de vertaling van het Griekse Iesous. Slechts twee keer van de bijna 1000 keer dat het voorkomt, wordt het vertaald met Jozua, omdat uit het verband blijkt dat het om hem gaat. Alle andere keren wordt het vertaald met Jezus. De naam is identiek: Jozua – J(eh)oshua – Jezus. Jozua is dan ook een type van Jezus.

introductie
Het begin van het boek Jozua zet ons meteen op het goede spoor:

Jozua 1
Het gebeurde na  de dood van Mozes, de dienaar van JAHWEH, dat JAHWEH tegen Jozua, de zoon van Nun,  de dienaar van Mozes, zei:
Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.

einde van de wet
Mozes staat model voor de wet. Het oude verbond wordt dan ook vele malen de wet van Mozes genoemd. We vinden die ook genoemd in het eerste hoofdstuk van Jozua (:7). Hier wordt het einde van Mozes beschreven, het einde van de wet en de introductie van Jozua, als type van Christus.

Romeinen 10
4 Want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid voor een ieder, die gelooft.

Tegen Jozua wordt gezegd: sta op! (1:2). Ook zou hij over de Jordaan trekken, op de derde dag! (1:11). Het doorgaan door de Jordaan is een beeld van het doorgaan door de dood. Het wordt in vele liederen bezongen, omdat het iets is dat vaak terugkomt in de Schrift. Ook Johannes de Doper doopte (beeld van dood en opstanding) in de Jordaan. Jozua is een type van de opgewekte Christus.