alverzoening, de hoop van het evangelie!

De verzoening van het heelal is de hoop, en dus de verwachting, van het goede bericht, verklaart Paulus in Kolossenzen 1:23. Alverzoening is hiermee de inhoud van het evangelie en is Gods doel met Zijn schepping. Hetzelfde vers roept ons ook op om juist in deze waarheid te blijven staan: gefundeerd en vast en ons er niet vanaf te laten brengen.

Tegenstand
De oproep van Paulus om ons niet van deze hoop te laten afbrengen, is een logische oproep. Wie dit goede bericht kent en ervan getuigd, zal namelijk onherroepelijk met tegenstand te maken krijgen. Op alle mogelijke manieren probeert men in godsdienstige kring afbreuk te doen aan deze boodschap. Als Paulus bijvoorbeeld verklaart in Kolossenzen 1:20 dat het (heel)al verzoend zal worden, maakt men ervan dat het niet werkelijk om het heelal gaat.

Alle dingen
In onderstaande verzen uit Kolossenzen 1 (NBG) is alle dingen de vertaling van het Griekse ta panta, dat letterlijk het (heel)al betekent. Uit het verband blijkt heel duidelijk dat alle dingen ook daadwerkelijk alles omvat. Als we de verzoening van het heelal ontkennen (:20) moeten we ook het feit geweld aandoen dat in Hem het heelal is geschapen(:16) en het heelal haar bestaan in Hem heeft (:17).

Kolossenzen 1
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,
16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen,  hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
17 en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;
18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.
19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,
20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Het goede bericht is dat God heel Zijn schepping verzoent door het bloed van het kruis. alles en allen omvattend!