het kwaad ontmaskeren?

In het christendom is er nogal wat te doen over het ontmaskeren van het kwaad. Talloze websites maken er een levenswerk van om het kwaad in deze wereld bloot te leggen en er wordt gewezen op de duistere machten die achter de schermen de gebeurtenissen beïnvloeden. Ook worden boeken volgeschreven, kun je op media als YouTube oneindig veel filmpjes zien waarin allerlei (complot)theorieën met betrekking tot het kwaad worden getoond, enz. Dit alles om de gelovigen maar voor te houden wat er allemaal mis is in deze wereld en waarvoor men moet uitkijken.

Niet in de laatste plaats wordt hierin een beroep gedaan op:

Efeze 5
11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer.

Gelovigen onderling
Maar Efeze 5 gaat niet over gelovigen die het kwaad in deze wereld zouden ontmaskeren. Het hoofdstuk spreekt over gelovigen onderling, zie onder andere de gebruikte termen: onder jullie (:3), onder elkaar (:19) en elkaar (:20). Paulus roept in dit hoofdstuk gelovigen op te wandelen in wijsheid, dat is in het licht van Gods woord (vers 13,15). Zo komen wij er vanzelf achter wat de onvruchtbare werken van de duisternis zijn. Dat is geen daad die georganiseerd wordt, maar een organisch proces. “Alles echter wordt ontmaskerd onder het licht en openbaar gemaakt, want al wat openbaar maakt, is licht” (vers 13). In de eerste Korinthe brief zegt Paulus iets dat zeer verhelderend is in deze kwestie:

1 Korinthe 5
9  Ik heb u geschreven in de brief  dat u zich niet zou inlaten met hoereerders.
10  Echter, niet in het algemeen met de hoereerders van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan.
11  Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet zou inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een hoereerder is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover.  Met zo iemand zou u zelfs niet eten.
12  Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen?

Deze wereld is in duisternis en in de macht van de boze. We leven dan ook in de boze aeon (Gal.1:4), maar Hij trekt ons daaruit. Wij zouden ons onttrekken van hen die zeggen dat zij in het licht wandelen, maar de werken van de duisternis praktiseren (Ef.5:3,5).

Verborgen leven
Ons leven is in Christus verborgen in God (Kol.3:3) en voor de wereld onzichtbaar. Maar ook van de tegenstander wordt gezegd dat hij in het verborgene werkzaam is (2 Thess.2:7). Zoals de wereld ons verborgen leven niet ziet, zo kunnen wij geen vinger leggen op de ongerechtigheid die in het verborgene wordt gewerkt. Maar waarom zouden we ook? We leven in een boze aeon, dat is duidelijk. Waar het kwaad vandaan komt, hoe het werkt, enz. doet niet ter zake. We zijn een nieuwe schepping in Christus en Hij trekt ons uit deze tegenwoordige boze aeon (Gal.1:4). Wij zouden ons richten naar boven, op Hem. Dáár is ons leven.

Kolossenzen 3
1 (…) zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.