…tot allen, en op allen die geloven

Bovenstaande frase vinden we in Rom.3:22 waarin Paulus uiteenzet dat buiten de wet om, rechtvaardigheid van God is openbaar gemaakt, door het geloof van Jezus Christus. Wat bedoelt hij met de uitspraak ’tot allen, en op allen die geloven’? Eerst volgt hieronder het vers:

Romeinen 3
22 een rechtvaardigheid van God, echter, door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid.

Het evangelie dat Paulus uiteen zet in Romeinen 3 is dat allen die zondigden, om niet, in Zijn genade, zullen worden gerechtvaardigd, door de verlossing die in Christus Jezus is (:24). Deze rechtvaardiging en verlossing zal alle mensen ten deel vallen, het is tot allen. Maar nu is het nog niet tot allen, maar nog alleen op gelovigen, en dus: op allen die geloven.

Een volmaakte parallel vinden we in 1 Tim.4:10 waar Paulus zegt:

10 (…) dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de Redder is van alle mensen, allermeest van gelovigen.

 

Schematisch:

Rom.3:22 1 Tim.4:10
tot ALLEN Redder van ALLE mensen
en op allen die geloven allermeest van gelovigen