de tabernakel: de ark van het verbond (2)

In deze studie wordt het ‘verzoendeksel’ besproken, een onderdeel van de ark. De vertaling ‘verzoendeksel’ is onjuist, maar wat staat er dan wel?  En was het dan precies? Op dit deksel werd op Grote Verzoendag door de hogepriester bloed gesprenkeld om heel het volk van al hun zonden te reinigen. Paulus gebruikt het woord ‘verzoendeksel’ ook in Romeinen 3 waar hij spreekt van de rechtvaardiging van allen. Waarom?

Na de pauze een bespreking van 1 Samuël 5, waar de ark van het verbond door de Filistijnen  in de tempel van hun god Dagon wordt gezet. Met desastreuze gevolgen voor deze Dagon. Wie was deze Dagon en wat beeldt hij uit? Deze geschiedenis blijkt een schitterende uitbeelding van Christus Jezus die de overwinning behaalde op de derde dag.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 22 januari 2017