de Efeze brief (1:13-23 toegevoegd) 🔈 📹

De brief van Paulus aan de Efeziërs is een brief die hij schreef aan het einde van zijn apostelschap vanuit de gevangenis. Juist vanuit deze positie beschreef Paulus de hoogste openbaringen die aan hem onthuld waren door Christus Jezus.

1.Efeze 1:1-4
In de aanhef van de brief, vinden we de schrijver, de adressering en de groet. Die zijn veelzeggend. Meteen daarna begint de opsomming van de geestelijke zegeningen van de gelovigen. Gezegend in elke geestelijke zegen in de hemel in Christus!

Audio opname Efeze 1:1-4

 

 

2. Efeze 1:5-12
We vervolgen de opsomming van Paulus in dit hoofdstuk over de geestelijke zegeningen die wij ontvangen in Christus: tevoren bestemt tot zoonstelling, begenadigt in de Geliefde, vrijkoping en bevrijding van misstappen en dat Hij ons het geheim van Zijn wil bekend maakt. En wat is dat geheim? Paulus neemt ons letterlijk en figuurlijk mee tot grote hoogten!

Audio opname Efeze 1:5-12

 

3. Efeze 1:13-23
In dit gedeelte bespreekt Paulus de laatste geestelijke zegeningen en spreekt vervolgens een gebed uit voor ‘de Efeziërs’. Hij bidt hen toe dat ze werkelijk zicht en besef krijgen van wat zij ontvangen.

Audio opname Efeze 1:13-23

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  13 september 2020 tot ………..