de tabernakel: de tafel en de toonbroden

De tafel met de toonbroden bevond zich in de tabernakel in het eerste vertrek, het heilige. Deze tafel is met al zijn onderdelen een type van het Koninkrijk van Christus. Zowel het verborgen Koninkrijk als het geopenbaarde Koninkrijk worden erin uitgebeeld. Deze tafel is een onderdeel in de priesterlijke dienst en wijst ons op de Koning-Priester naar de ordening van Melchizedek.
Een ander type hiervan vinden we in 1 Samuël 21 waar het de koning David is die nadert tot de priester en vijf van de toonbroden meeneemt van de tafel om uit te delen aan zij die bij hem horen. Ook dit is een uitbeelding van de Koning-Priester: Christus Jezus, die de Zijnen voorziet van leven en overvloed.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 30 oktober 2016