de tabernakel: het brandofferaltaar

Het brandofferaltaar was het eerste attribuut dat men tegenkwam bij binnenkomst in de tabernakel. Het stond in de voorhof samen met het wasvat en beide waren gemaakt van hout, overtrokken met koper. Het brandofferaltaar spreekt in al zijn facetten van de opgewekte en verhoogde Christus. Maar ook de offers die op het brandofferaltaar gebracht werden, spreken van Hem, die nadat Hij stierf aan het kruis, opsteeg, namelijk opstond uit de dood tot ‘een liefelijke reuk voor God’.
Deze Christus zal koning zijn over de hele aarde en deze tot eenheid brengen. Ook hier spreekt het brandofferaltaar van.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 2 oktober 2016