de tabernakel: het koperen wasvat

Het koperen wasvat was het tweede voorwerp in de voorhof en stond tussen het brandofferaltaar en de tent waarin zich het heilige en het heilige der heiligen bevonden. Het koperen wasvat was een kom, gevuld met water, waar de priesters dagelijks de handen en voeten wasten vóór  zij dienst deden in het heiligdom. Het is een uitbeelding van Christus, die door Zijn Woord, de gelovige reinigt van Zijn handel en wandel.
Alle aspecten van het wasvat: het koper, spiegels, water, enz. spreken van Christus en het werk dat Hij doet na Zijn opstanding en aan Zijn volk, de ecclesia.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 16 oktober 2016