de tabernakel: het reukofferaltaar 🔈

Het reukofferaltaar, ook wel het gouden altaar genoemd, was het attribuut in het heilige dat het dichtst bij het voorhangsel stond dat toegang gaf tot het heilige der heiligen. Het was een altaar gemaakt van hout, overtrokken met goud, waarop door de priesters reukoffers werden gebracht.

Het gouden altaar is een uitbeelding van Christus. Wierook, het reukwerk dat op het reukofferaltaar werd verbrand, is in de bijbel een uitbeelding van gebeden. Dat vinden we meerdere keren in de Schrift bevestigd. Maar gebed is in de bijbel ook meer dan de betekenis die er vaak aan wordt gegeven. Het is niet het opzeggen van een gebed, maar een in afhankelijkheid op God gerichte houding van een gelovige.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 27 november 2016