Romeinen 1:1-3 🔈

Paulus introduceert zich in deze verzen als slaaf van Christus en apostel. Wat betekenen deze begrippen? De eerste verzen van de Romeinen brief zijn een samenvatting van de boodschap waartoe Paulus was afgezonderd: het evangelie van God. Het is het goede bericht aangaande de Zoon van God die tevoren was beloofd in de Schriften.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  24 oktober 2017