Romeinen 1:18-32 🔈

In dit gedeelte spreekt Paulus over de toorn van God die wordt onthuld over de werken van de mensheid. We denken bij de toorn van God wellicht aan bijbelse geschiedenissen, zoals die van Sodom en Gomorra, maar Paulus legt uit dat in deze tijd Gods toorn openbaar wordt in het feit dat Hij de mensheid overlevert aan hun eigen begeerten, met alle gevolgen van dien. Waar de schepping (het vrouwelijke) de Schepper (mannelijk) loslaat, is de schepping op zichzelf aangewezen. De mens weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naar toe gaat. Alles wordt zinloos het hart wordt duister gemaakt. Het gevolg hiervan is desoriëntatie, vooral op seksueel gebied.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  5 december 2017