Romeinen 2:1-11 🔈

In de eerste hoofdstukken van de Romeinen brief schetst Paulus de situatie van de mensheid. Voordat Hij in Romeinen 3 komt met het verlossende woord en spreekt van de rechtvaardiging van alle mensen, tekent hij eerst de donkere achtergrond van veroordeling van de mensheid. Zodat duidelijk is dat er geen redding buiten Christus om is.

Ook dit oordeel is onderdeel van de boodschap van het evangelie. Maar waarom is oordeel evangelie, dat wil zeggen: een goed bericht? Waarom is het goed dat God oordeelt? Wat is dat oordeel?  En wordt de gelovige ook geoordeeld?

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  19 december 2017