Romeinen 2:12-29 🔈

In dit gedeelte beschrijft Paulus dat de Jood in het oordeel door de wet geoordeeld zal worden. De heidenen die de wet niet hebben, zullen door hun eigen geweten geoordeeld worden. Hoe dat werkt, zet Paulus in deze verzen uiteen.

Dit deel van Romeinen maakt deel uit van de ongeschiktheidsverklaring. Het is de diskwalificatie van de mensheid als geheel. Daarin maakt God geen onderscheid tussen hen die de wet hebben en zij die de wet niet hebben. Rechtvaardiging is er niet in de mens, maar ligt daarbuiten en is Gods werk. Na Romeinen 3:20 zal Paulus gaan spreken over hoe God allen zal rechtvaardigen.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  2 januari 2018