Romeinen 3:21-31 🔈

Deze perikoop is een ommekeer in het betoog van Paulus. Hij vangt aan met: “Máár nú..” Allen zondigden en missen de heerlijkheid van God, dat is de positie van de mens. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Maar diezelfde allen zullen worden gerechtvaardigd, door het geloof van Jezus Christus. Dat is het evangelie van God, aangaande Zijn Zoon. Opdat niemand zou roemen.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  30 januari 2018