Romeinen 4:1-16 🔈

God beloofde Abraham dat hij tot een vader van een menigte van volken zou worden. Hoewel dat naar de mens gesproken om verschillende redenen onmogelijk was, geloofde Abraham God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham werd gerechtvaardigd buiten de wet om, want de wet kwam pas 430 jaar later. Paulus gebruikt Abraham in Romenen 4 als voorbeeld voor rechtvaardiging uit geloof.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  13 februari 2018