Romeinen 4:17-25 🔈

Het vervolg van het hoofdstuk dat geheel handelt over Abraham. Abraham’s geloof werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham geloofde in opstanding. Hij geloofde dat God uit de verstorven lichamen van hem en Sarah nieuw leven zou voortbrengen: ‘het zaad van Abraham’. Wie is ten diepste dat zaad van Abraham?

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  27 februari 2018