Romeinen 5:1-5 🔈

In dit eerste gedeelte van Romeinen 5 zet Paulus een aantal thema’s neer die ook in de volgende hoofdstukken het onderwerp zijn en nader uitgewerkt worden, zoals verzoening, lijden, hoop en heerlijkheid. Nu wij gerechtvaardigd zijn uit geloof hebben wij vrede met God. Wat betekent dat en waar spreekt Paulus nog meer over verzoening in zijn brieven? En waarom kunnen wij roemen in verdrukkingen?

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  13 maart 2018