Simson (2) 🔈

Deze studie gaat over Richteren 14 en 15. In Richteren 14 vinden we beschreven dat Simson zich een bruid verwerft. Dit spreekt van Jezus Christus, die kwam tot Zijn volk om een (nieuw) verbond te maken. Maar wie zijn de 30 metgezellen aan wie Simson een raadsel opgeeft? En wat is de betekenis van dit raadsel? Het huwelijk eindigt in een fiasco en Simson trekt zich terug.

In Richteren 15 vinden we dat Simson in de dagen van de tarweoogst terugkeert tot de vrouw, maar dat zij niet beschikbaar is voor hem. Simson vangt 300 vossen en bindt ze staart aan staart met een fakkel ertussen. Het land, dat gereed lag om te oogsten, gaat in vlammen op. Zoals dat ook met Israël gebeurde aan het begin van onze jaartelling. Jeruzalem en de tempel werden verwoest, Israël werd terzijde gesteld en het heil ging naar de natiën.
Voor degenen die delen in de vernedering van Christus, is er levend water. Voortgebracht uit een ezelskaak: een kaak van een dode ezel, die desalniettemin levend water voortbrengt. Een type van opstandingsleven!

 

Studie deel 1 (Richteren.14:10-20)

Studie deel 2 (Richteren 15)

Powerpoint

 

Plaats studie: Urk
Datum: 25 juni 2017