Simson (3) 🔈

Op deze derde en laatste studiemiddag over de figuur van Simson hebben we Richteren 16 besproken. De eerste verzen vertellen hoe Simson een hinderlaag wordt gelegd als hij een hoer bezoekt in de stad Gaza. Simson staat rond middernacht op, ontwricht de stadspoorten, neemt die op de schouders en zet ze op een berg bij Hebron. Het is een schitterend type van de triomf van Jezus Christus die de poorten van het dodenrijk overweldigde door op te staan uit de doden, te verdwijnen in de hoogte en zo de overheden en machten in hun hemd zette (Kol.2:15).

Het tweede, en veruit grootste deel, van Richteren 16 beschrijft de geschiedenis van Simson en Delila. Hoe Simson kaal geschoren werd en verraden werd in het huis van degene die hij liefhad. Ook dit is een uitbeelding van de Heer, die kwam tot het volk dat Hij liefhad en als een schaap dat stom is voor Zijn scheerders en als een lam ter slachting werd geleid. Het verhaal van Simson eindigt in de tempel van Dagon, waar hij sterft met de Filistijnen. “Één stierf voor allen, dus zijn allen gestorven…”

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Urk
Datum:  24 september 2017