de beloften aan Abraham, Izak en Jakob 🔈

God deed beloften aan Abraham en bevestigde deze beloften aan Izak en Jakob. Zij zouden een land ontvangen, tot een groot volk worden en in hen zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Abraham vatte deze beloften letterlijk op en vertrok uit zijn land naar het land dat God hem wees.

Abraham, Izak en Jakob hebben deze aan hen gedane beloften nooit ontvangen, leert de Schrift, maar zagen in plaats van het land waar zij zich bevonden, uit naar een beter vaderland. Wat betekent dat? Moeten we de beloften aan hen letterlijk nemen? Hoe gaat God deze beloften vervullen? Hierover en nog veel meer, gaat deze studie.

Studie deel 1

Studie deel 2

PowerPoint

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 28 januari 2016