de list van de Gibeonieten 🔈

Het boek Jozua beschrijft hoe Jozua het volk Israël het beloofde land binnenleidt. Zij krijgen daar te maken met vijandige steden, zoals Jericho en Ai. Maar zij vinden ook geloof, zoals in de geschiedenis met Rachab, de hoer. Zij getuigt dat de grote daden van God in heel het land bekend waren en dat de Kanaänieten wisten dat God het land aan Israël gegeven had.

Ook de Gibeonieten waren hiervan op de hoogte en zij bedenken een list om een verbond te sluiten met Jozua. Ze doen net alsof ze uit een ver land komen en Jozua sluit een verbond met hen. Na drie dagen blijkt dat de Gibeonieten dichterbij woonden dan zij voordeden. Dit leest niet alleen als een mooi verhaal, maar het zal niet verbazen dat ook in deze geschiedenis een diepere betekenis schuilt.


Zowel de audio opname, als de video-opname zijn om onverklaarbare redenen afgebroken. De audio opname duurt 47 minuten, van de video-opname is slechts 11 minuten bewaard. Die laatste plaats ik daarom niet.

Audio
Presentatie