1 Kor.12:13-23 –> God plaatst de leden in het lichaam

Op eenvoudige wijze maakt Paulus de vergelijking tussen een fysiek lichaam en het lichaam van Christus. De eenheid van het lichaam bestaat juist vanwege de diversiteit binnen dat ene lichaam. Juist de lichaamsdelen die wij weinig eer toekennen en die zwak zijn, zijn belangrijk. Zo ook in het lichaam van Christus. Hij is degene die dat alles plaatst en daarom mogen wij ons schikken in onze rol en die van de anderen.