1 Kor.12:24-26 –> sympathie binnen het lichaam van Christus

Paulus gebruikt in deze verzen een woord dat wij ook kennen in het Nederlands: sympathiseren. Dit woord is opgebouwd uit de woorden samen + passie + hebben. De ecclesia is een eenheid, door God samengesteld en samengevoegd. Wanneeer één lid lijdt, lijden alle leden. Zo ook wanneer één lid wordt verheerlijkt, verheugen zich alle leden.