1 Kor.13:1 –> de overtreffende weg: de liefde

1 Korinthe 13 is geplaatst tussen twee hoofdstukken over de ‘geestelijke gaven’. De Korinthiërs hechtten veel te veel waarde aan deze gaven. Paulus maakt niet alleen bekend in dit hoofdstuk dat de gaven spoedig zouden ophouden, maar wijst hen ook op een weg die veel hoger gaat: de liefde. Deze liefde, is de liefde van God. Die zal alles overwinnen en altijd blijven.