1 Kor.13:2-3 –> waardeloos zonder liefde

De geestelijke gaven werden onder de Korinthiërs overgewaardeerd en daarom plaatst Paulus ze in dit hoofdstuk in perspectief. Maar dat doet hij niet alleen met de gaven, maar ook andere zaken, waar ook wij waarschijnlijk tegenop zouden kijken. Dingen als extreme liefdadigheid en maximale opofferingsgezindheid. Als we de liefde, dat wil zeggen: Gods onvoorwaardelijke liefde, niet hebben en kennen, is het allemaal waardeloos. Omgedraaid is het natuurlijk ook waar: wanneer we Zijn liefde wel hebben en kennen, maakt dat alles waardevol!