1 Kor.14:1-5 –> gaven tot opbouw

De liefde is de overtreffende weg, die Paulus in hoofdstuk 13 beschreef. Maar ook onder de gaven is er rangorde. Blijkbaar moest Paulus de Korinthiërs daar op wijzen. Het spreken in talen in de ecclesia te Korinthe, was van weinig nut. Niemand begreep daar iets van, tenzij het vertaald werd. Profetie daarentegen is tot opbouw, aanmoediging en troost.