1 Kor.14:21-24 –> een teken voor Israël

Spreken in talen is een teken voor ongelovigen, zegt Paulus in deze verzen. Hoogst ongebruikelijk dus om dit teken te praktiseren in samenkomsten van gelovigen. De ongelovigen die hij hier noemt, betreft specifiek ‘dit volk’, namelijk Israël. Dit was al voorzegd door de profeet Jesaja.  Israël zou niet horen en redding zou naar de natiën gaan. Dat is de boodschap van Paulus.