1 Kor.14:32-33 –> een God van vrede en orde

Deze verzen spreken over de orde die er in de ecclesia zou zijn. Blijkbaar was dat er niet in Korinthe. Maar ‘de geesten van de profeten’ zijn onderworpen aan de profeten zelf, zegt Paulus. Hoe anders is dit nu ook nog in charismatische kringen. Daar zien we vaak dat mensen letterlijk onderworpen worden aan geesten en op de grond vallen, schreeuwen, enz. Dat heet in de Schrift ‘bezetenheid’…